Psycholoog en Praktijk scoort een 8,8 uit 10 op basis van 1801 beoordelingen.

Verandering zorgverzekering en vergoeding psycholoog in 2018

 

Je bent mogelijk op zoek naar vergoede zorg of informatie over vergoedingen van een psycholoog. Welke hulpvraag wordt wel en welke hulpvraag wordt er niet vergoed? Wat zijn de verschillen tussen psychologen en wat houdt dit in voor eventuele vergoedingen.

De laatste jaren worden steeds minder soorten diagnoses vergoed, en blijven daardoor veel mensen met hun klachten zitten. Hieronder vind je een overzicht van de globale regels voor vergoedingen uit de basisverzekering, zoals ze nu zijn.

  1. alleen vergoeding in geval van een DSM-stoornis;
  2. geen vergoeding meer van geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik;
  3. geen vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling;
  4. geen vergoeding van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
  5. geen vergoeding van relatietherapie/relatieproblemen
  6. uitsluiting van een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie.

Val jij met jouw klachten buiten de vergoede zorg?

Je hoeft dan niet eerst naar de huisarts.Indien je kiest voor de onvergoede zorg, of indien je klachten überhaupt niet vergoed kunnen worden door de basisverzekering, kan je een stuk sneller terecht bij een psycholoog waar jouw voorkeur naar uit gaat.

 

Val jij met jouw klachten binnen de vergoede zorg? Huisartsenzorg en POH-GGZ

Als je naar de huisarts gaat voor het bespreken van psychische klachten, zal je vaak eerst binnen de huisartsenpraktijk terecht komen bij de POH-GGZ. Dit is de Praktijk Ondersteuner Huisarts gespecialiseerd in Geestelijke GezondheidsZorg. Deze hulpverlener zal gedurende maximaal 5 sessies ondersteunen bij de problemen die je ondervindt. Als een POH-GGZ wordt ingezet, blijft je huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

 

Doorverwijzing psycholoog

Wanneer blijkt dat je niet voldoende geholpen bent met behulp van de POH-GGZ, zal hij of zij je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Het kan ook zijn dat een huisarts direct de verwijzing schrijft, zonder tussenkomst van de POH-GGZ.

 

Geen eigen bijdrage maar wel eigen risico

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. Een patiënt moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.

 

Psychologen met een contract

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters die een contract hebben met je zorgverzekeraar dienen de declaraties van behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Basispsychologen kunnen geen contracten afsluiten met verzekeraars.

 

Psychologen zonder contract:

GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychiaters die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar dienen niet zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. Vaak wordt de rekening in dat geval aan je meegegeven en wordt je verzocht deze zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Neem contact op met je verzekeraar als je wil weten hoe hoog de vergoeding is wanneer je gebruik wil maken van ongecontracteerde GGZ.

 

Persoonlijk advies

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Bel dan met onze telefonisten. Onze telefonisten zijn allemaal geschoold in de psychologie en kunnen je zo goed helpen met jou vraag en ook in het vinden van de juiste behandeling bij jou klacht. Ze kunnen je ook inlichten over eventuele vergoedingen, maar beter is dit eerst te checken bij je zorgverzekeraar.
 

Zoek een Psycholoog bij jou in de buurt:

 


Bel ons: 085-3035740

 

Wat wij bieden

  • Geen wachtlijst
  • Heldere Informatie
  • Persoonlijk Advies
  • Professionaliteit aan de telefoon

 

Partners

bigmove vitaalpunt fysius fysio bram