Wat is een depressie? Klachten en symptomen van een depressie

 

Wat is een depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij de persoon gedurende een bepaalde periode een neerslachtig gevoel ervaart en geen plezier beleeft aan dagelijkse activiteiten. Interesses en initiatieven verdwijnen omdat de drempel om iets te ondernemen steeds hoger wordt. Iemand kan vanuit een depressie in een sociaal isolement raken omdat het contact met de sociale omgeving steeds minder wordt.

De intensiteit van een depressie kan variëren en ook zijn er vele symptomen te benoemen die in verschillende combinaties voor kunnen komen.

 


 

Cognitieve (gedrags)therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van CT en gedragstherapie. Gedragstherapie neemt vooral het gedrag als uitgangspunt. Bij CGT worden de negatieve gedachten die voorafgaan aan het gedrag, door middel van positieve gedachten omgebogen. Hierdoor komt er een objectievere kijk op gevoelens en gedachten waardoor negatieve gevoelens verdwijnen en het gedrag en de emoties positief beïnvloed worden.

 

DBS (Deep Brain Stimulation)

DBS (Diepe Hersen Stimulatie) is een voor de psychiatrie nieuwe behandelmethode voor ernstige depressies. Het is een vorm van neuromodulatie waarbij door een neurochirurg een elektrode in een bepaald hersengebied geimplanteerd wordt. Door een impuls van een elders in het lichaam geplaatste stimulator, wordt er een bepaald deel van de hersen stilgelegd.

 

E-health interventies of internettherapie

E-health is hulp via internet of e-mail. Dit kan op diverse manieren aangeboden worden. Er zijn online cursussen beschikbaar die lichte tot milde depressieve klachten kunnen behandelen. In andere gevallen zijn er mogelijkheden voor hulp via e-mail.

 

Electroconvulsietherapie ECT

Electroshocktherapie is een behandeling die ingezet kan worden bij therapieresistente depressie, dus waarbij medicatie en psychotherapie niet meer werkt. Door middel van het toedienen van een stroomstoot op de hersenen, wordt een epileptisch insult opgewekt. Het effect hiervan werkt positief in op de depressieklachten.

 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, ondersteunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van lichte en milde depressie. IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

 

Lichttherapie

Lichttherapie kan succesvol worden ingezet bij niet-seizoensgebonden depressie of een winterdepressie. Door middel van licht wordt de biologische klok gereguleerd waardoor processen in het lichaam hersteld worden. Dit heeft een gunstig effect op stemming, slaap en algeheel welbevinden.

 

Medicatie

Er worden verschillende soorten medicatie als anti-depressiva voorgeschreven;

o       Specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI's);

o       Tricyclische antidepressiva (TCA's);

o       Selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's);

o       Mirtazapine;

o       Bupropion.

De huisarts of psychiater schrijft deze medicatie voor. Soms helpt een eerst voorgeschreven medicijn niet en wordt er een tweede of derde soort geprobeerd. Bij ongeveer 20-30% van de mensen werkt anti-depressieve medicatie niet of onvoldoende.

 

Mindfulness of Mindfulness based stress reduction (MBCT)

Mindfulness is aandachtgerichte cognitieve therapie en leert mensen met aandacht voor het ‘hier en nu’ te leven. Meer informatie over Mindfulness kunt u hier vinden.

 

Opname of dagbehandeling

In sommige ernstige gevallen van depressie, is het raadzaam een cliënt op te nemen in een instelling. Dit kan op de PAAZ afdeling van het ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis of een crisiscentrum. Opname kan op zijn op vrijwillige of onvrijwillige basis. Bij een dagbehandeling worden er maximaal 5 dagen per week, overdag behandelingen gegeven. Daarna gaat de cliënt naar huis en houdt daarmee contact met de maatschappij en het sociale netwerk.

 

Preventiecursussen

Er zijn diverse preventiecursussen beschikbaar voor mensen met een (beginnende) depressie. Een cursus kan ook tegen terugval worden ingezet. Een GGZ instelling heeft vaak een eigen aanbod op het gebied van preventie van depressie. Mindfulness wordt ook ingezet in de preventie van depressie.

 

Runningtherapie

Bij runningtherapie wordt hardlopen ingezet om de psychische conditie te verbeteren. Lichamelijke inspanning heeft een gunstig effect op psychische klachten zoals depressie.

 

Repetative Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS of TMS)

rTMS is een relatief nieuwe behandelmethode waarbij met een magnetisch veld bepaalde delen van de hersenen gestimuleerd worden. Deze stimulatie heeft, gecombineerd met cognitieve gedragstherapie, een gunstig effect op de depressie.


Vind hier psychologen met het specialisme depressie.