Symptomen van een depressie

Volgens de DSM, het handboek voor diagnostiek en statistiek van psychische problematiek, is er sprake van een depressie wanneer vijf of meer van de volgende kernsymptomen minimaal twee weken aanwezig zijn:

Ten minste één van de symptomen is ofwel

1.     depressieve stemming of;

2.     verlies van interesse of plezier.


Aanvullende symptomen voor de diagnose depressie

3.     depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld voelt zich verdrietig of leeg) ofwel observatie door anderen (bijvoorbeeld lijkt betraand). N.B: Kan bij kinderen of adolescenten ook prikkelbare stemming zijn;

4.     duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit subjectieve mededelingen of uit observatie door anderen);

5.     duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht in één maand), of bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust. N.B.: Bij kinderen moet gedacht worden aan het niet bereiken van de te verwachten gewichtstoename;

6.     insomnia of hypersomnia, bijna elke dag;

7.     psychomotorische agitatie of remming (waarneembaar door anderen, en niet alleen maar een subjectief gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid), bijna elke dag;

8.     moeheid of verlies van energie, bijna elke dag;

9.     gevoelens (die waanachtig kunnen zijn) van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelen (niet alleen maar zelfverwijten of schuldgevoel over het ziek zijn), bijna elke dag;

10. verminderd vermogen tot naderen of concentratie of besluiteloosheid (ofwel subjectief vermeld ofwel geobserveerd door anderen), bijna elke dag;

11. terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan), terugkerende suïcidale gedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen.