Autisme of Autisme-spectrumstoornis (ASS)

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (met pervasief wordt diep doordringend bedoeld). Het is een complexe psychische stoornis met een neurologische oorzaak, die zich niet makkelijk laat omschrijven. De symptomen van autisme variëren sterk in manieren en gradaties. Daarom wordt vaak gesproken over een storing in het autisme-spectrum (ASS).

 

Bekijk hier een filmpje waarin Autisme wordt uitgelegd:

 

 

Kenmerken van Autisme

Communicatie

Problemen in communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheidt gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Voor autisten is het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) goed te begrijpen, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn moeilijk. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme gesprekken/woorden letterlijk nemen. Inleving wordt problematisch bij woordgrapjes of sarcastische opmerkingen, spreekwoorden of emotionele begrippen, maar ook betekenis in tijd, ruimte of persoon.

 

Structuur

Autistische mensen hebben moeite met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen zijn een zware belasting. Het herhalen van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sommige mensen met autisme hebben een lage intelligentie, terwijl anderen heel intelligent zijn.

Sociale vaardigheden

Het gebrek aan sociale vaardigheden is vaak het meest opvallende en herkenbare kenmerk van autisme. Voor sociale interactie zijn geen duidelijke en vaste regels en geven dus weinig houvast. Verder is het moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om hun eigen gevoelens uit te kunnen drukken.

 

Diagnose Autisme

Een diagnose binnen het autistisch spectrum mag alleen gesteld worden na uitgebreid onderzoek door autismedeskundige of een diagnosecentrum op basis van biologische of gedragscriteria. De omgeving (ouders, familie) van de geobserveerde cliënt is van groot belang in dit onderzoek.

 

Behandeling Autisme

Er zijn geen medicijnen of behandelingen mogelijk die autisme genezen. De psychologische of gedragstherapeutische behandelingen voor autisme zijn gericht op de ondersteuning in het omgaan met autisme. Deze behandelingen richten zich op de verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden (SOVA), het inperken van stereotype gedrag, het stimuleren van sociale interactie en het leveren aan opvoedingsondersteuning aan ouders en/of verzorgers.

 

Er zijn psychologen met het specialisme Autisme die hulp kunnen bieden in de ondersteuning bij het omgaan met autisme