Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door angstaanvallen. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.

Angst is een fysieke en emotionele reactie op stressvolle situaties. Dit uit zich in een lichamelijke, cognitieve en emotionele reactie. Angst kent verschillende gradaties. Milde angst uit zich in gevoelens van ‘niet op je gemak voelen’. Maar in sommige gevallen is de angst te groot en kan het leiden tot buitensporige angst waardoor iemand zich angstig gaat voelen in alledaagse situatie.

 

Er zijn verschillende angststoornissen

Acute stressstoornis

Deze vorm van angststoornis ontstaat direct door een ernstige traumatische ervaring. Klachten komen veel overeen met posttraumatische stressstoornis. Het grootste verschil is het tijdscriterium. Bij een acute stressstoornis duren de symptomen korter dan één maand.  

Agorafobie (zonder historie van de paniekstoornis)

Wanneer iemand angst heeft om de vertrouwde en veilige omgeving te verlaten dan kan er sprake zijn van Agorafobie. Als er ook sprake is van paniekaanvallen dan kan dit met agorafobie samenvallen. Dit is dan de angst om in paniek te raken

Angststoornis door een lichamelijke aandoening

Dit is een aandoening die ontstaat doordat iemand angst ontwikkelt als gevolg van een lichamelijke aandoening.

Gegeneraliseerde angststoornis

Wanneer aanhoudende angst chronisch wordt en buitensporige angstgevoelens moeilijk onder controle te krijgen zijn, spreekt men van een gegeneraliseerde angststoornis.

Obsessieve-compulsieve stoornis

Bij een obsessieve-compulsieve stoornis staan obsessies (gedachten die ons niet willen verlaten) en dwanggedrag (het gevoel bepaalde handelingen steeds te moeten herhalen) centraal.

Paniekstoornis (met of zonder agorafobie)

Paniek is een hevige aanval van angst, die gepaard gaat met zweten, het stokken van de ademhaling, een onregelmatige hartslag, duizeligheid en gevoel van onwerkelijkheid. Als paniekaanvallen regelmatig terugkeren, spreekt men van een paniekstoornis.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Deze stoornis ontstaat als gevolg van traumatische en stressvolle situaties. De persoon raakt getraumatiseerd door een levensbedreigende situatie zoals oorlog, gewelddadige aanval, verkrachting of emotioneel - of lichamelijk misbruik.

Specifieke fobie (bijvoorbeeld spinnenfobie).

Sociale fobie

Als angst betrekking heeft op sociale contacten spreekt men wel van sociale fobie. Ook faalangst, de angst om in ogen van anderen te kort te schieten, kan men zien als een vorm van sociale angst.

Angststoornis door alcohol of drugs

Angststoornis niet anderszins omschreven (restgroep).


Angst komt vaak voor in combinatie met een depressie. Net als bij depressies komt angst twee keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.