Symptomen en kenmerken van Autisme

 

Communicatie bij Autisme

Problemen in communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme. Er wordt onderscheidt gemaakt in het uiten van communicatie en het begrijpen van communicatie. Voor autisten is het technische deel van communicatie (woordenschat/grammatica) goed te begrijpen, alleen de sociale/emotionele aspecten zijn moeilijk. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme gesprekken/woorden letterlijk nemen. Inleving wordt problematisch bij woordgrapjes of sarcastische opmerkingen, spreekwoorden of emotionele begrippen, maar ook betekenis in tijd, ruimte of persoon.

 

Structuur bij Autisme

Autistische mensen hebben moeite met verbeelding. Dit uit zich voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare situatie. Structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk. Drukte, onregelmatigheid en veranderingen zijn een zware belasting. Het herhalen van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag komt veel voor.

Sommige mensen met autisme hebben een lage intelligentie, terwijl anderen heel intelligent zijn.

Sociale vaardigheden bij Autisme

Het gebrek aan sociale vaardigheden is vaak het meest opvallende en herkenbare kenmerk van autisme. Voor sociale interactie zijn geen duidelijke en vaste regels en geven dus weinig houvast. Verder is het moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een ander (empathie) maar ook om hun eigen gevoelens uit te kunnen drukken.