Sanne de Kock

Willem de Zwijgerlaan 352-1
1055 RD Amsterdam

Sanne de Kock

Psychologenpraktijk Pro InSight

Willem de Zwijgerlaan 352-1, 1055 RD Amsterdam


Profiel Sanne de Kock

Pro InSight is een kleinschalige psychologenpraktijk waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal staat. Onze visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Wij dragen graag bij aan een beter zelfinzicht door objectief en onafhankelijk onderzoek en advies aan de ene kant en door therapiegesprekken aan de andere kant. Door onze werkwijze worden zwaktepunten duidelijk en hierdoor beter hanteerbaar, maar wordt vooral ook potentieel inzichtelijk. Er ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken en om automatismen meer los te laten.

Overzicht: