Ans de Rave

Lijsterbeslaan 42
3053 NK Rotterdam

Ans de Rave

Psychologische ondersteuning en Relatietherapie

Lijsterbeslaan 42, 3053 NK Rotterdam


 

In mijn praktijk komen mensen die problemen ervaren op het gebied van bijvoorbeeld:
- Stress (door werk, privé, of combi)
- Levensfase (middelbare leeftijd, gezin stichten)
- Gezin en opvoeding (lastige pubers, ruzies)
- Scheiding (verwerking, nieuw perspectief)
- Verwerking (rouw, trauma, nare jeugd)

En/of bijvoorbeeld:
- Een negatief zelfbeeld
- Eenzaamheid
- Moeite met keuzes maken of grenzen stellen

 

Waarom ondersteuning?


De algemene mening lijkt te zijn: de meeste mensen kunnen hun problemen zelf verwerken. Ik heb moeite met die uitspraak. Het is niet waar. Wel waar is: iedereen heeft hulp en ondersteuning nodig als het even tegenzit. Als het leven niet loopt zoals je wil, of hoopte. En zo bezien is ondersteuning het beste wat je zelf kunt doen om je problemen de baas te worden.

 

Waarom bij mij?


Ik ben gespecialiseerd in coping, wat zoveel wil zeggen als omgaan met ... Bijvoorbeeld omgaan met tegenslagen, frustraties, blokkades, met verdriet en trauma. Maar ook omgaan met anderen. Uit die specialisatie komen mijn twee aandachtsgebieden, psychologische ondersteuning en relatietherapie, voort. De waarden waar ik in mijn werk aan hecht zijn: professioneel, zonder te oordelen en no nonsens. Ik ben als persoon open, invoelend en recht door zee.

 

Resultaat


Na psychologische ondersteuning: vaak is er een proces van persoonlijke groei in gang gezet. Altijd ben je beter in staat met je problemen om te gaan, zowel mentaal als in gedrag. 
Na relatietherapie: de gesprekken leiden niet altijd tot bij elkaar blijven. Meestal wel, maar soms niet. In het laatste geval ben je echter wel beter in staat de relatie waardig af te sluiten, het leven weer op te pakken en de consequenties te beperken.

 


 

 


Overzicht: