Ben Reitsma

Hereweg b 85
9725 AC Groningen

Mijn social media:

Linkedin

Ben Reitsma

GGZ BrainDynamics Groningen

Hereweg b 85, 9725 AC Groningen


Profiel Ben Reitsma

BrainDynamics Groningen is een kleine instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor zowel generalistische basis ggz (vroeger eerstelijns psychologische zorg) als specialistische ggz (voorheen tweedelijns psychologische zorg). Daarnaast worden in samenwerking met BrainCoaching coachingstrajecten aangeboden voor optimaal functioneren.

BrainDynamics Groningen neemt onder de GGZ-instellingen en de psychologenpraktijken in Noord-Nederland een speciale positie in vanwege onze visie op psychologische gezondheid én de daarmee samenhangende expertise.

Binnen onze instelling staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt ook voor onze behandelingen die geheel toegesneden zijn op iemands individuele hulpvraag. Tegelijkertijd zijn we een moderne, innovatieve en gerenommeerde instelling die uiteenlopende nieuwe en bewezen effectieve behandelingen aanbiedt. Zo paste de instelling als een van de eerste in Nederland neurofeedback toe als behandelmethode (1998). Sindsdien is door ons speciaal op dit gebied veel expertise ontwikkeld, met name ten aanzien van ADHD en autisme. Ook op het terrein van andere behandelprogramma’s zoals  ACT,  Mindfulness,  rTMS,  hartcoherentie training (HCT) en psychofysieke weerbaarheidstraining,  zijn we voorlopers.

Vanuit ons zorgprogramma ‘braindynamics’  kunnen we van al deze behandelingsinvalshoeken gebruik maken om te komen tot een op maat gemaakte behandeling, – eenvoudig als het kan, complex als het moet  –  met als doel: meer zelfvertrouwen en meer persoonlijke effectiviteit in studie, werk, relaties en in het verwerkelijken van persoonlijke waarden. Daarbij  mag u van ons verwachten dat we deskundig zijn, gepassioneerd ons werk doen en betrokkenheid laten zien bij onze cliënten. Dat is precies ook de reden waarom we een kleine instelling willen zijn: we houden van korte lijnen en persoonlijk contact waarbij het belang van de cliënt voorop staat.

Ter ondersteuning van onze diensten beschikt de instelling over een volwaardig laboratorium met geavanceerde, hoogwaardige  neuropsychologische, psycho- en neurofysiologische onderzoeksmogelijkheden.

Aanmeldklachten 

Omdat we zowel eerste- als tweedelijns psychologische (generalistische én specialistische) zorg aanbieden kunt u voor een groot aantal hulpvragen bij ons terecht (leeftijd 6 tot 80 jaar).  Hierbij kunt u denken aan:

 • spanningsklachten*

 • lichamelijke klachten*

 • relatieproblemen

 • school- en studieproblemen

 • echtscheidingsproblemen

 • eetproblemen

 • angstklachten, fobieën en dwangklachten*

 • depressieve klachten*

 • slaapproblemen*

 • AD(H)D*

 • ASD (‘autisme spectrum disorders’)*

 • whiplash*

 • chronisch vermoeidheidssyndroom

 • traumaverwerking*

 • rouwverwerking

 • overgewicht

 • fibromyalgie

 • concentratieproblemen*

 • burn-out*

 • chronische pijn | migraine

 • vliegangst*Overzicht: